Personel Politikası

 • Şirketin amaçlarını gerçekleştirmek üzere yapacağı faaliyetleri optimum sayıda personelle yerine getirmeyi
 • İşin özelliğine uygun yetkinlikte personel seçimi ve görevlendirilmesi
 • Personelin kişiliğine önem vermek , maddi manevi hakların korunmasını sağlamak
 • Personelin çalışma isteğini arttırıcı sosyal faaliyet olanakları sağlamak
 • Personel arasında adil ve eşit olmayı sağlamak
 • Personelin verimini düşürmeyen ve devamlılığı sağlayan ücret ve özlük hakları sağlamak
 • Başarılı personelleri ödüllendirmek
 • Personelin şirkete katkı sağlayacak yeni fikirler üretmesini özendirmek
 • Personeli kriterler göre eşit değerlendirecek performans ve kariyer sistemi uygulamak
 • Personelin fikirlerini belirtebileceği olanakları sunmak
 • Belirli aralıklar ile kaliteli üretim ve satışı ilgilendiren konularda eğitim toplantıları düzenlemek