Çevre ve İş Güvenliği

Unipak Ambalaj olarak  gelişen teknolojiler çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği ve çevre Yönetim Sistemleri ile ilgili Uluslararası standartlara uygun, mevzuatlar açısından uygunluk kazanmış ve   güvenli işyeri ortamını sağlamış olarak çevreci bir politika izlemekteyiz.

İşletme içinde tüm güvenlik aşamaları  akredite firmalar tarafından kontrol edilmekte olup  tüm personel ve misafirlerimizin işletme içinde karşılaşabileceği tüm riskler ortadan kaldırılmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde personelin eğitimleri düzenli olarak yapılmakta olup olası acil durumlara karşı da yeterlilik kazanmıştır.

Hammadde ve yardımcı malzemelerde Atık Ambalaj  kontrolü yönetmeliğine uygun olarak atıkların geri döşümü de yetkili birimlerce  sağlanmaktadır.

Tüm bu faaliyetler Kalite ve Gıda Emniyet Politikaları Yönetim Sistemleri ile birlikte yürütülmektedir.

Çevreci Yaklaşım ile  İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız bizim ilk hedefimizdir.